• PRAWO HANDLOWE
Spółkom prawa handlowego oferujemy wszechstronną pomoc w zakładaniu, przekształcaniu, obsłudze, likwidacji i przenoszeniu spółek prawa handlowego poza granice kraju. Dynamiczny rozwój tej gałęzi prawa liberalizujący obrót udziałami i umożliwiający łączenie spółek założonych w różnych krajach a także planowane zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych łagodzące wymogi m.in. odnośnie wysokości kapitału zakładowego skłaniają naszych Klientów do modyfikacji struktur posiadanych przez nich spółek, co może przyczynić się do obniżenia kosztów ich funkcjonowania i optymalizacji podatkowej osiąganych przez nich dochodów. Poniżej przedstawiamy najczęściej nam powierzane zadania z tego obszaru:
  • Zakładanie i przekształcanie spółek,
  • Zmiana struktury własnościowej i organizacyjnej spółek , zmiany umów spółek,
  • Łączenie i podział spółek,
  • Zakładanie spółek off-shore,
  • Sporządzanie dokumentów dla organów spółek (Regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej, protokoły z walnych zgromadzeń wspólników, przygotowywanie uchwał Zarządu i wspólników, podwyższanie i obniżanie kapitału),
  • Przygotowywanie umów o pracę i współpracę z członkami Zarządu