KANCELARIA STOSUJE TRZY SYSTEMY ROZLICZEŃ:
  • system rozliczeń godzinowych
    Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego
    Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
  • system z premią za sukces (success fee)
    W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy