• PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
Doradzamy firmom świadczącym usługi telekomunikacyjne w zakresie umów i regulaminów świadczenia usług z uwzględnieniem wymogów prawa telekomunikacyjnego i stanowisk Urzędu Komunikacji Elektronicznej oceniających dopuszczalności poszczególnych zapisów, zawieranie umów o dzierżawę łączy teleinformatycznych, o zakup i dzierżawę sieci telekomunikacyjnych, o wykonie robót budowlanych i dokonanie odpowiednich zgłoszeń w zakresie budowy lub modernizacji sieci teleinformatycznej, zawieranie umów z nadawcami telewizyjnymi, ustalanie regulaminów dla usług świadczonych drogą elektroniczną. Dokonujemy zgłoszeń przedsiębiorców w odpowiednich rejestrach (przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wprowadzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itd.).