• AUDYTY PRAWNE
Rozpoczynając współpracę z nowymi Klientami przeprowadzamy na ich życzenie audyty dotychczasowego zarządzania ryzykiem prawnym składające się zwyczajowo z:
- przeglądu istniejących i zaproponowania stworzenia nowych umów handlowych, o współpracę lub innych umów regulujących akceptowane przez Klienta warunki współpracy gospodarczej,
- przeglądu dokumentów związanych ze stosunkami pracowniczymi (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy korzystania ze świadczeń dodatkowych, przestrzeganie zasady niedyskryminacji w stosunku do poszczególnych grup pracowników, prawidłowa realizacja obowiązków BHP, regulamin korzystania z ZFŚS, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, itd.),
- przeglądu dokumentów związanych z działalnością Klientów będących spółkami (umowy spółek, sposób przygotowywania obrad organów spółek, zmiana struktury spółek),
- analiza realizacji obowiązków administracyjnych (uzyskanie pozwoleń budowlanych, aktualizacja lub modyfikacja decyzji administracyjnych o charakterze czasowym, np. związane z wytwarzaniem odpadów, itd.),
Dzięki przeprowadzonemu audytowi nie tylko lepiej poznajemy Klienta i jego wymagania ale możemy wspólnie z Klientem określić terminarz działań, które oprócz bieżącej obsługi prawnej przyczynią się do minimalizacji ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów prawa.